За автора

    Владимир Стоянов Стоянов е роден на 11.10.1959 г. в град Варна. Завършва българска филология. Член е на Съюза на българските писатели, на Градския съюз на писателите в Санкт-Петербург и на Московската градска организация към Съюза на писателите в Русия, вице-президент на Международната асоциация „Искусство народов мира“. Работи като преподавател по български език и литература в родния си град (1991 – 2006 г.). като главен експерт в дирекция „Култура и духовно развитие“ в Община Варна (2006 – 2012 г.). Той е един от основателите, организаторите и участниците на Салоните на изкуствата в гр. Варна, на редица международни проекти, фестивали,  писателски семинари с участието на литературния институт „Максим Горки“. От 2012 г. е културен координатор  и ръководител на Славянския културен център в СОК „Камчия“.     Автор е на поетически, литературоведчески книги и монографии, на компактдискове с авторски песни и музика, преводач и съставител на билингвистични поетически сборници, представящи за първи път на български език такива явления в областта на руската и световната поезия като Варлам Шаламов, Владимир Набоков, йеромонах Роман и др. Негови творби (стихове, литературна критика и история, авторски песни, преводи) са публикувани в редица национални, руски, украински, естонски и полски вестници, списания, антологии, алманаси и сайтове като: „Съвременник“, „Пламък“, „Везни“, „Света гора“, „Език и литература“, „Български език и литература“, „Простори“, „Море“, „КИЛ“, „Словото днес“, „Литературен свят“, „Литернет“, „Литературная газета“, „Юность“, „Меценат и мир“, „КольцоА“, „Литературная учеба“, „Невский альманах“, „Зеленоградская палитра“,  „Таллин“, „Всемирная литература“, Под небом единым“... Други са излъчвани в емисиите на радио- и телевизионни центрове в страната и чужбина. Някои са превеждани на руски, украински, полски, китайски и испански език.     Носител е на Годишната награда на СБП за литературна критика и история за 2006г., на наградата Георги Братанов за поезия /2009 г./, на наградата „Варна“ за превод /2011 г./. Лауреат е на VІ Артиада на изкуствата в Русия /Москва, 2001 г./, на литературната премия „Инокентий Анненский“, Санкт-Петербурт, 2012 г. – за принос към художествения превод на руска поезия, на международния музикален фестивал „Море и спомени“ /2011 г./, както и на редица национални и международни конкурси за поезия, авторска песен, литературна критика, преводи. През  2014 г. е удостоен със званието „заслужил деятел на изкуствата“ на международната асоциация „Искусство народов мира“, а от 15 февруари 2015 г. е член кореспондент на Академията на Руската словесност в Москва.     От месец май 2016 г. е докторант на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по методика на литературата. Темата на докторската му десертация е „Слово и музика в обучението по българска литература в училище /V –ХІІ клас/.
 
 Еmail: vl_stoyanov@abv.bg ; vlstoyanov.com

 

КНИГИ И АВТОРСКИ КОМПАКТДИСКОВЕ ОТ ВЛАДИМИР СТОЯНОВ:
Ако повярваш“ (поезия ) – Варна, ДФ „Бряг – принт“, 1991;
Каменно хвърчило“ (поезия ) – Варна, изд. „Роял – 77“, 1993;
Нашествието на тревите“ (поезия) – София, изд. „Български писател“, 1998;
Небесен пчелин“ (стихотворения и преводи, двуезична) – Москва, ЛА „Московский Парнас“, 2003;
Параклисът на ветровете“ (поезия) – София, изд. „Захарий Стоянов“, 2005;
Притча за дървото“ (поезия и компактдиск с авторски песни ) – Велико Търново, изд. „Фабер“, 2009; http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=1123
По водата ли писах“ (поезия) – Велико Търново, изд. „Фабер“, Велико Търново, 2011;
Колкото глътка живот“ (поезия, двуезична, с компактдиск с авторски песни ) – Велико Търново, изд. „Фабер“, 2012;
По-високо от слънцето“(поезия, компакт диск с авторски песни, скулптури от Хр. Христов) – Велико Търново, изд. „Фабер“, 2016;
Рай за птици“ (поезия, с компактдиск с авторски инструментални пиеси ) – Велико Търново, изд. „Фабер“, 2017;
Помагало по български език и литература VІІ – VІІІ клас, І свитък“ (Старогръцка литература ) – Варна, изд. „Роял – 77“, 1993, с. 5 – 67;
Помагало по български език и литература VІІ – VІІІ клас, ІІ свитък“ (Стара българска литература ) – Варна, изд. „Роял – 77“, 1994, с. 59 – 128; Призраци. Събрани творби от Вен Тин“ (Съставителство, предговор) – Варна, изд. „Икар“, 1994;
Защото съм избраник. Творчеството на Вен Тин в контекста на българската литература“ (Литературна монография ) – Варна, изд. „Славена“, 2000; електронно издание – LiterNet, 27.10.2002 <http://liternet.bg/publish/vstoianov/izbranik/content.htm>.
Трилогия на сърцето“ ключва преработени и допълнени предходните две издания и компактдиск с песни по стихове на Вен Тин ) – Велико Търново, изд. „Фабер“, 2006;
Пеещо букварче“ (Детски стихове и песни ) – Варна, изд. „Славена“, 2001;
Славянски венец“ (Компактдиск с авторски песни – текст, музика, изпълнение) – Москва, 000 МИЦ „Музпром – МО“, 2001;
Душа душе“ (Компактдиск и аудиокасета с авторски песни – текст, музика, изпълнение ) – Москва, 000 МИЦ „Музпром – МО“, 2001;
Азбучна молитва“ (Компактдиск с авторски песни по канонични православни текстове, творби на старобългарската литература и собствени стихотворения ) – Варна, UNI SOUND, 2007;
Вест“ (Компактдиск с авторски песни по стихотворения на руските поети                    Н. Гумильов, М. Цветаева, В. Шаламов, Ал. Солженицин, Олег Чухно, Л. Анискович, Н. Кондакова...)  – Варна, UNI SOUND, 2009;
У дома“ (Компактдиск с авторски песни) – Варна, UNI SOUND, 2011;
Търся ви насън. Събрани творби на Фикри Шукриев“ (Съставителство и редакция) – Варна, изд. „Славена“, 2011;
На крачка от ешафода. Стихотворения от Олег Чухно“ (Двуезична; с компактдиск; превод, съставителство, предговор, музика и изпълнение) – Варна, изд. „Славена“, 2003;
Обратно зрение. Поезия от Любов Турбина“ (Двуезична; превод, съставителство, предговор) – Велико Търново, изд. „Фабер“, 2005;
Лилав мед. Стихотворения от Варлам Шаламов“ (Двуезична; превод, съставителство, предисловие) – Варна, изд. „Славена“, 2010;
 
Люлякова стихия. Стихотворения от Алексей Филимонов“ (Двуезична; превод, съставителство, предисловие ) – Велико Търново, изд. „Фабер“, 2012;
Сянка без паспорт. Стихотворения от Владимир Набоков“ (Двуезична; превод, съставителство, музика и вокал, послепис ) – Велико Търново, изд. „Фабер“, 2014.
Ябълки от детството. Стихотворения от Йеромонах Роман“(Двуезична; превод, съставителство, послепис) - Велико Търново, изд. „Фабер“, 2015.
Афоризми – 2. Афоризми от Алберт Туссейн“ (Триезична;  превод на български) – Москва, Московская городская оргонизация Союза писателей России, 2016.
Точно в десет. Стихотворения от Владимир Малаховский“ (Двуезична; превод, съставителство, редакция) – Велико Търново, изд. „Фабер“, 2016.


НАГРАДИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ВЛАДИМИР СТОЯНОВ:
1. Първа награда за поезия от Анонимния национален конкурс на морска тема за 1992 и 1994 г., Варна.
2. Награда за поезия от Общонационалния анонимен литературен конкурс, проведен от Съюза на свободните писатели – 28.10.1993 г., София.
3. Трета награда за литературна критика от Първия национален конкурс за поезия, проза и литературна критика „Век 21“ – организиран от литературния седмичник за култура и политика в-к „Век 21“ – 15.12.1995 г.
4. Награда за най-добра поетическа книга на учител творец за периода 1993, 1994 и 1995 г. от Втората национална среща на учителите творци от страната – Благоевград, 1995 г. (за книгата „Каменно хвърчило“).
5. Втора награда за поезия от Националния литературен конкурс, посветен на 100-годишнината от рождението на Елисавета Багряна, организиран от Министерството на образованието, науката и културата – 18.05.1993 г., София.
6. Награда на Съюза на българските писатели за най-ярко поетическо присъствие на Бардфест – Ловеч, 2001 г.
7. Лауреат на Шестата артиада на народите на Русия (за оригинална авторска музика, стихотворения и изпълнение) – 21 ноември 2001 г., Москва (за авторските песни в компактдиска „Славянски венец“).
8. Първо място за стихотворения на морска тематика от литературния конкурс на Национален телевизионен канал „MSAT“ и предаването „Море за всички“ – февруари 2004 г.
9. Най-добър изпълнител и автор на песен за морето от бардфест „Морски струни“ – Несебър, май 2005 г.
10. Носител на Наградата на Община Ловеч и почетна статуетка от Бардфест – Ловеч, 3 септември 2006 г.
11. Втора награда за поезия от Националния поетичен конкурс „Свищовски лозници“, 30 септември 2007 г., Свищов.
12. Годишна литературна награда на Съюза на българските писатели за 2006 г. – за книгата с литературна история и критика „Трилогия на сърцето“ (изд. „Фабер“, 2006) – 21 май 2007 г., София.
13. Национална литературна награда „Георги Братанов“ – за поетическата книга „Притча за дървото“ (изд. „Фабер“, 2009), присъжда се от Съюза на българските писатели и Съюза на слепите в България – 21 май 2010 г.
14. Специалната награда на ЛС „Реката и приятели“ от Деветия анонимен национален литературен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов“ – 23 февруари 2010 г., Силистра.
15. Рицар на изпятата поезия и почетен член на „Кръга на барда“ – 19 март 2010 г., Бургас.
16. Голямата награда „Срещу вятъра“ – за авторска песен от Летните празници на изпятата поезия „Солени ветрове“ – 26 юни 2010 г., Бургас.
17. Втора награда за нова авторска песен с морска тематика („Снежно пристанище“) от Международния музикален фестивал „Море и спомени“ – 8 май 2011 г., Варна.
18. Награда Варна за 2011 г. – за високи художествени постижения в областта на литературата, за съставителството и превода на билингвистичната книга „Лилав мед“ (Стихотворения от Варлам Шаламов).
19. Литературна премия „Инокентий Анненский“, Санкт-Петербург, 10.07.2012 г. – за принос към художествения превод на руска поезия.
20. Първо място в конкурса за поетически превод на произведения на руски автори, посветен на 1150-годишнината от славянската писменост – 23 май 2013 г., Руски куртурно-информационен център, София.
21. Литературно-обществена премия „Светит всегда“ и медал „М. Ю. Лермонтов“ – 10 януари 2016 г  от Московската градска организация на Съюза на писателите в Русия
22. Диплом за вярност към руското слово и медал „60 лет МГО при Съюза на писателите в Русия“
23. Международна премия „Литературен Олимп“ с медал №84 от 26 март 2016 г. от Лигата на писателите от Евразия, Съюза на писателите преводачи, МГО  на СП Русия и Московската областна организация на СП Русия
24. Золотое пело Руси. Национальная литературная премия. Номинация Духовность. Содружество литературных сообществ, Москва, 2017 г.


БИБЛИОГРАФИЯ ЗА ВЛАДИМИР СТОЯНОВ:
Мандева, Венета. Вятър със седефен смях (Представяне на дебютната стихосбирка „Ако повярваш“ от Вл. Стоянов). // Полет, Варна, 6-12 януари 1992, бр. 1 (1328), с. 4.
Редакция  в. Народно дело. Съобщение за премиерата на първата книга „Ако повярваш“ от Владимир Стоянов // Народно дело, Варна, 31 декември 1991, бр. 19, Хроника.
Чаушев, Златин. Светлината на обичта (Отзив за книгата „Ако повярваш“ от Вл. Стоянов) // Слънчев бряг, Несебър, 12 февруари 1992, бр. 6, с. 4.
Редакция  в. КИЛ. Честито (съобщение за получена втора награда на нац. конкурс по случай 100-годишнината на Елисавета Багряна) //с КИЛ, Варна, юни 1993, бр. 11  /17/, с. 8
Александрова, Надежда. Случаят Вен Тин (Отзив за книгата „Призраци“, съставител и редактор Вл. Стоянов). // КИЛ, Варна, декември 1994, бр. 28 (58), с. 5.
Иванов, Славчо. Кой е Вен Тин? (за книгата «Призраци», съставител, редактор и предговор Вл. Стоянов) // Порт Силистра, Силистра, 26 октомври 1994, бр. 106, с. 3
Радева, Жулиета. Един странник се завръща (за книгата «Призраци», съставител, редактор и предговор Вл. Стоянов) // Нова Добруджанска трибуна, Добрич, 30 ноември 1994, бр. 124 /199/, с. 4.
Костадинов, Димитър. Бургаският поет Вен Тин видя „бял свят“ (за книгата «Призраци», съставител, редактор и предговор Вл. Стоянов) // Свободен бряг, Бургас, 24 февруари – 2 март 1995, с. 9.
Редакция  в. Демокрация. Поет символист възкръства от забравата (за книгата «Призраци», съставител, редактор и предговор Вл. Стоянов) // Демокрация, София, 16 април 1995, бр. 15 /19/, с. 19.
Ганов, Христо. Дали нашествието на тревите прегазва пътя към върха. Размисли, породени от стихосбирката на Владимир Стоянов. // Пламък, София, 1998, кн. 3-4, с. 129-131.
Йордан Матеев. Поетическо нашествие. Отзив за книгата „Нашествието на тревите“ от Вл. Стоянов // КИЛ, 1998 г., април, брой 6 /120/, с. 2
Стоянова, Людмила. Лепта в храма на българистиката  (За монографичната книга „Защото съм избраник“ от Вл. Стоянов) // КИЛ, Варна, август 2000, бр. 12 (166), с. 2.
Христова, Донка. Стихове, които звучат с музика. Поетът Вл. Стоянов пред „Черно море“. // Черно море, Варна, 14 декември 2000, с. 21.
Стойчев, Атанас. Литературен салон. Представяне на Вл. Стоянов + стихотворения от Вл. Стоянов: Апокриф. Чешма. Мойсей. Бяла сянка. Докъдето очите ти стигат. Часът на колобъра. Силует. Ехо. Молитва. Лазаровден. // Черноморие, Варна, 30 юни – 1 юли 2001, бр. 149 /2907/, с. 16.
Шарланджиева, Лили. Наш бард ще пее в Москва + снимка // Морски труд Варна, 15 ноември 2001, бр. 310, с. 6.
Редакция  в. Морски труд Варна . Почит към Висоцки (за Вл. Стоянов + снимка) // Морски труд, Варна, 28 януари 2002, бр. 19, с. 6.
Христова, Донка. С китара в Москва. // Черно море, Варна, 2/3 февруари 2002, бр. 28 (1241), с. 11.
Христова, Донка. Небесният пчелин, рубрика „Нова книга“ // Черно море, Варна, 26 август 2003, бр. 198 /1712/, с. 12.
Митрофанова, Ирина. Хочу, чтобы мои песни были неповторимы (интервью) // Русская газета, ISSN 1312 – 1634, Варна, 7 – 20 августа 2003, № 10, с. 9.
Пенев, Станислав. Въплъщения на личността в смисъла на съществуването (отзив за „Небесен пчелин“ от Владимир Стоянов и Лидия Анискович) // КИЛ, Варна, 2005, август, брой 12 /260/, с. 2.
Христова, Донка. Мъжка молитва към живота отправя поет в нова книга (За „Параклиса на ветровете“ от Вл. Стоянов). // Черно море, Варна, 22 ноември 2005, бр. 275 (2392), с. 11.
Редакция  в. Дума. Дни на културата на Варна в София // Дума, София, 13 май 2006, Приложение за литература, изкуство и култура „Пегас“, с. 15.
Виденова, Елица. „Параклисът на ветровете“ или споделена молитва // Знаци, Варна, 2006, кн. 1, с. 47 – 50.
Станков, Иван. За словесното и музикалното творчество на Владимир Стоянов. // Света гора, В. Търново, 2005, кн. Е, с. 242-243.
Балабанова, Наташа. Фестивал на поетите с китари // Трета възраст, София, 20 – 26 юли 2005, бр. 29, с. 9.
Радойнов, Атанас. Поетът с китара от Варна... В: Нови книги; Забравени имена. Вен Тин // Автограф, Бургас, май 2006, бр. 14, с. 12, с. 11.
Радойнов, Атанас. В търсене на „Златното руно“. Акценти + сн. // Автограф, Бургас, май 2005, бр. 3, с. 2.
Живова, Валерия. Владимир Стоянов. Параклисът на ветровете. // Света гора, В. Търново, 2006, кн. Ж, с. 496-497.
Василев, Сава. Владимир Стоянов. Стефан Тинтеров (Вен Тин). Трилогия на сърцето. // Света гора, В. Търново, 2006, кн. Ж, с. 542 – 543.
Стоянов, Вл. Трилогия на сърцето. Стефан Тинтеров (Вен Тин) // Простори, Варна, 2006 г., кн. 10, с. 19.
Петков, Любен. Паметна плоча и книга за Вен Тин. // Черноморски фар, Бургас, 2 ноември 2006, бр. 215 /4872/, с. 4.
Василев, Сава. В такт със стиховете и сърцето. // Словото днес, София, 22 март 2007, бр.11 (520), с. 12.
Редакция  в. Народно дело. Поети лъскат шпаги в словесен дуел (за 8 издание на «Щръклица» с участието на Вл. Стоянов + снимка) // Народно дело, Варна, 29 август 2007, бр. 199,  с. 8.
Глебова, Надежда. Наше братство неизменно. (О Владимире Стоянове и Лидии Анискович). // „Зеленоградская палитра“, альманах культурной жизни ЗелАО г. Москвы, 2007, № 3 (12), с. 10-11.
Сивов, Пламен. Варненският бард Владимир Стоянов: Православието е неизвървян път за българите // Правословие.БГ, 02. 07. 2007. https://www.pravoslavie.bg /Интервю/варненският-бард-владимир-стоянов.пр/
Редакция  сн. «Знаци». Нови книги: Трилогия на сърцето. Стефан Тинтеров /Вен Тин/, Владимир Стоянов, изд. «Фабер», 2006, В: Прочетено за вас // Знаци, Варна, 2007, кн.2, с. 115.
Дюлгеров, Ангел. Духът, понесъл спомени и сънища по пътя към себе/си (Отзив за книгата „Притча за дървото“ от Вл. Стоянов и Л. Феодор). // КИЛ, Варна, юни 2009, бр. 4 (294), с. 3.
Дюлгеров, Ангел. Окото на спомена. Поетът Владимир Стоянов на 50 години.// КИЛ, Варна, октомври,  2009, бр. 8 (298), с. 4.
Радев, Радослав. Петдесет повея от белия вятър на годините. // Света гора, В. Търново, 2009, кн. Й, с. 13-15.
Зарев, Владимир. Притча за дървото. // Словото днес, София, 10.04.2010, бр. 20 (637), с. 14.
Дюлгеров, Ангел. Дълбокият смисъл на случващото се (Литературна Варна през 2009 г.) // КИЛ, Варна, 2010, брой 2, с. 1.
Илиев, Валентин. Прераждаме се непрекъснато в изтичащата сянка на реката. Интервю с рицаря на изпятата поезия Владимир Стоянов // Солено морско, Бургас, март 2010, бр. 147, с. 7, рубрика «Феномени». Редакция  в. Компас. Бард пее молитви, стиховете му са заклинание за добро (Владимир Стоянов изнася концерт в читалище «Фар», гостува и в «Добро утро, Бургас») // Компас, Бургас, 19 – 21 март 2010, бр. 2398, с. 16. Димитров, Михаил. Бард възпя буквите, стана Рицар на изпятата поезия. // Компас, Бургас, г. Х, 22 март 2010, бр. 2399, с. 13.
Димитров, Михаил. „Лагерна“ поезия залива морето (Лидия Анискович и Владимир Стоянов представят книгата „Лилав мед. Стихотворения от Варлам Шаламов“) // Компас, Бургас, 18 април 2011, бр. 2557, с. 5
Редакция в КИЛ. Съобщение. Вл. Стоянов носител на нац. награда „Георги Братанов“ // КИЛ, Варна, 2010 г., брой 6 /306/, с. 2.
Дерали, Нели. Лилав мед (за книгата „Лилав мед“, съставителство и превод на Вл. Стоянов + превод на едноименното стихотворение на Шаламов) // Черно море, Варна, 22 ноември 2010, с. 12  Арт.
Дерали, Нели. Да се бориш за изкуството или религията на Шаламов (за премиерата на книгата «Лилав мед» в Рождественския салон на изкуствата)// Черно море, Варна, 4 януари 2011, с. 13  Девет музи.
Василев, Сава. Владимир Стоянов. Писмо до приятел. // Света гора, В. Търново, 2010/2011, кн. К, с. 606 – 608.
Василев, Сава. Владимир Стоянов. По водата ли писах. // Света гора, В. Търново, 2010/2011, кн. К, с. 728-729.
Дюлгеров, Ангел. Вървя по дъното, а стъпвам по небето… (Владимир Стоянов). // Дюлгеров, Ангел. Паралелни светове. Литературата на Варна. Десет очерка за съвременни български писатели. Варна, изд. „Славена“, 2011, с. 154-193.
Колева,
Ваня. За хоризонтите и отвъд тях, или за две книги на Владимир Стоянов. // Svobodata.com, 17.02.2011 <http://www.svobodata.com/page.php?pid=5006&rid=61>.    

Колева, Ваня.
За думите и тишината. // КИЛ (Култура, изкуство, литература), Варна, год. ХХ, 2011, № 11 (323), ноември, с. 4.

Дюлгеров, Ангел.
Свещен е животът на самотата, в който трябва да повярваш. Варненската литература през 2010 г. Варлам Шаламов, Лилав мед, превод и съставителство Вл. Стоянов // КИЛ, Варна, 2011, брой 1 /313/, с. 3

Дюлгеров, Ангел. Свещен е животът на самотата, в който трябва да повярваш. Варненската литература през 2010 г. – ІІІ част Варлам Шаламов, Лилав мед, превод и съставителство Вл. Стоянов // КИЛ, Варна, 2011, брой 3- 4 /315 – 316/, с. 3.
Георгиев, Орлин.
Живопис, скулптура и музика в галерия //Твоят ден, Варна, Добрич, 2011, брой 85 /446/, 4 май, с. 7.

Поети с китара. Владимир Стоянов
. Представяне и стихотворения: У дома. Шаман. Син на рая. Препъни камък. Категорично закъснях. Снежно пристанище. Пияният оракул. Летя и събирам високите облаци // КИЛ, Варна, 2011, брой 8 /320/, август

Радев, Никола. Тук всичко като библия е просто (За книгата „Лилав мед“, съставител и преводач Вл. Стоянов). // Словото днес, София, г. ХVІІІ, 24.02.2011, бр. 6 (657).
Панов, Бойко. Варлам Шаламов дойде на български и като поет. // Сега, София, г. ХІV, 27.01.2011, с. 15.
Филимонов, Алексей. Разговор с пророка. За поезията на Владимир Стоянов. // Пламък, София, 2012, кн.3, с. 118-123.
Радев, Радослав. Критическо отпиване от поезията на Владимир Стоянов. // Стоянов, Вл. Колкото глътка живот. Велико Търново,  изд. „Фабер“, 2011, с. 48-52.
Мишев, Димитър. Петербургският маг на словото Алексей Филимонов и бардът Владимир Стоянов представиха две книги в Бургас // Компас, Бургас, 18 – 24 май 2012, бр. 2695, с. 8.
Дюлгеров, Ангел. Международно признание на варненски автор. Паметни „Славянски разговори“. // КИЛ, г. ХХІ, юли 2012, бр. 7 (331), с. 1/12.
Колева, Ваня. Поэтическо-музыкальный дуэт Алексея Филимонова и Владимира Стоянова. // Вневизм. Новое литературно-философское направление. Критика, 20.05.2012 г., 17:55:45 ч. <http://vnevizm.liveforums.ru/viewtopic.php?id=220>.
Колева, Ваня. Поетично-музикалният дует на Алексей Филимонов и Владимир Стоянов (За билингвистичните книги „Колкото глътка живот“ и „Люлякова стихия“). // КИЛ, Варна, г. ХХІ, юни 2012, бр. 6 (330), с. 1/8.
Колева, Ваня. На варненска сцена „Американска рулетка“ (Авторска музика и изпълнение на песните Вл. Стоянов). // КИЛ, Варна, януари 2012, бр. 1 (325), с. 1/10.
Дюлгеров, Ангел. Варненската литература отблизо (За книгите „Търся ви насън“ от Фикри Шукриев, съставителство и редакция Вл. Стоянов, и „По водата ли писах“ от Вл. Стоянов). // КИЛ, януари 2012, бр. 1 (325), с. 3.
Карралис, Дмитрий. Тридцать три на берегах Невы (О книге „Глоток жизни“ Владимира Стоянова). // Литературная газета, Москва, 25-31 июля 2012 г., № 30 (6378), Рукопожатие, с. 12.
Редакция в КИЛ. Вл. Стоянов с престижна национална награда за превод (+ превод на стих. „Пущинак“ от Сергей Бачински) // КИЛ, Варна, 2013, брой 5 – 6  /342/, с. 3.
Романов, В. Варненськi днi „Ален мак-88“. В. Стоянов. // Комсомольська iскра, Одесса, 1988, № 76 (8064), с. 3.
Василев, М. Поетът от Варна. // „Роден край“, еженедельное приложение на болгарском языке к „Знамя коммунизма“, Одесса, 31 августа 1990, № 6, с. 7.
Василькова, Ирина. Поэты Болгарии.Стоянов, Владимир. Стихи: „На краю света“, „Поминки“, „Часовня ветров“ // Меценат и мир, № 25-28, 2004 г.
Филимонов, Алексей. Монеты духа (о книге Владимира Стоянова „По воде ли писал“) // Невский журнал, № 2 /63/ 2012 г., с. 80-81
Филимонов, Алексей. Владимир Стоянов. Стихи: „Убегающая тень реки“, „Глоток жизни“, „Бездна“, „Улыбка вестника“. // Под небом единым, Санкт-Петербург – Хельсинки, 2012, № 6, с. 143-144, http://pod-nebom-edinym.ru/almanah.html
Бобкова, Зоя. Владимир Стоянов на берегах Невы // http://dompisatel.ru/node/875, Приневский край, Санкт-Петербург, 13 июля 2012 г., № 11 (151).
Владимир Стоянов в гостях у Александра Беззубцева-Кондакова в передаче „Текст в большом городе“ по тв-каналу „ВОТ“. 12 июля 2012 http://polit.pro/stuff/29-1-0-6094
Алексеев, Павел. Творческий вечер Владимира Стоянова, 10 июля 2012 г. //
http://gidepark.ru/community/1506/content/1413286

Дискуссия о стихах и переводах Владимира Стоянова. //
http://gidepark.ru/user/1066209833/content/1415400#comment_16002336

Страница Владимира Стоянова Изгнанные небеса“ на форуме вневизма: http://vnevizm.liveforums.ru/viewtopic.php?id=138
За Владимир Стоянов и от Вл. Стоянов за Олег Чухно: http://oleg-yamov.livejournal.com/  
Анискович, Лидия. Как на полотне Шагала. Песня посвящена моему другу Владимиру Стоянову http://youtu.be/dJGw-UdLEUk http://youtu.be/ee7QxJibDwQ
Феодор, Леонид. Владимир Стоянов творческая и биогр. презентация, В: Феодор, Леонид. Идентификация. Я, мы, они. Международный проект // Пинакотека Искусств, Москва, 2013 – 2014, с. 65, с. 80 – 81.
Феодор, Леонид
. Владимир Стоянов творческая и биогр. презентация, В: Феодор, Леонид. Иномерия. Международный проект // Пинакотека Искусств, Москва, 2014, с. 132., с. 14 (конец предговора от Юрия Беляева), с. 132 – 133.

Соколова, Ольга.
Апокриф жизни. О поэтическом мире Владимира Стоянова // Синь апельсина. Альманах, Санкт-Петербург, 2015, с. 253 – 258.

Книгопис. Йеромонах Роман. Ябълки от детството. Съставителство, превод и послеслов Владимир Стоянов // Простори, Варна, 2015г., кн. 2, с. 92.
Редакция  в. Нова зора. За „Ябълки от детството“ (за йеромонах Роман и неговата поезия – за първи път на български език), преводач и съставител Вл. Стоянов // Нова зора, София, 12 май 2015, бр. 19, с. 6.
Овчаров, Иван. Певец и звънар на святата Рус. Йеромонах Роман – „Ябълки от детството“ в превод и съставителство на Владимир Стоянов // КИЛ, Варна, юли, брой 5 /365/, с. 14.
Дюлгеров, Ангел. И няма свършване редът... За една преводна книга, за поезията на Вл. Набоков и за невъзможността да поставим точка(продължава) // КИЛ, Варна, 2014, брой 5 – 6 /354/, с. 1/13.
Дюлгеров, Ангел. И няма свършване редът... За една преводна книга, за поезията на Вл. Набоков и за невъзможността да поставим точка // КИЛ, Варна, 2014, брой 7 – 8 /356/,  с. 13.
Колева, В.
„Ябълки от детството“ на йеромонах Роман. // КИЛ (Култура, изкуство, литература), год. 24, № 11 (371), Варна, декември 2015, с. 1–13.

Овчаров, Иван.
Певец и звънар на святата Рус. Йеромонах Роман и „Ябълки от детството“ в превод на Владимир Стоянов // КИЛ, Варна, 2015, брой 5 /365/, с. 14.

Колева, В. Творецът, ябълките на духа и човекът в двуезичните книги с преводи на Владимир Стоянов // Език и литература, кн. 1-2, София, 2016, с. 204 – 209.
Атанасова, Невена.
Владимир Стоянов, Христо Христов. По-високо от слънцето (в рубриката „Преглед“ ) // Света гора, кн. „Н“, Велико Търново, 2017, с. 563 – 564.ТВОРБИ ОТ ВЛАДИМИР СТОЯНОВ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:
Стоянов, Владимир. Поэзия. Свободы нашей высота…: «Эхо», «И днем, и ночью», «Часовня ветров», «Юдино хоро». // «Таллин», издание Министерства культуры Эстонии, 2006, № 4-5, с. 90-92.
Стоянов, Владимир. Стихи: «Над звездным полем», «Одно белое перо», «Агония», «Изгнанные небеса», «И днем, и ночью», «Осужденное море». // «Невский альманах», Санкт-Петербург, 2011, № 5 (60),c. 35, www.nev-almanah.spb.ru
Стоянов, Владимир
. Из болгарской поэзии. Уход и возвращение Гулливера. Эссе о Богомиле Тодорове. // «Кольцо «А», литературный журнал Союза писателей Москвы, 2003, № 25, с. 30-31.

Стоянов, Владимир. Потерянная скрипка и тень волшебното скрипача В: Климова, Галина. Север – Юг , Рецензии и отклики // изд. «Время», Москва, 2005, с. 170 - 171.
Стоянов, Владимир
. Поэзия: «След» (перевод Е. Ивановой-Верховской), «Сбежавшие в небо» (перевод Е. Исаевой). // «Юность», литературно-художественный и общественно-политический журнал,  Москва, 2011, № 5 (664)

Турбина, Любовь. Поэзия. Стихи болгарских поэтов. Владимир Стоянов. Белое перо: «Осенний человек», «Одно белое перо», «Голос ветра», «Пасха», «Дома», «Глоток жизни». // «Всемирная литература», литературно-художественный журнал, Минск, Белорусь, 2008, № 4, с.158-160.
Болгарская тетрадь.
Стихи болгарских поэтов. Владимир Стоянов: «И днем, и ночью», «Агония», «О чем бы ты…». // «Литературная учеба», литературно-философский журнал, Москва, 2001, № 4, с. 185.

Турбина, Любовь.
Владимир Стоянов. Леонид Феодор. Притча о дереве. // «Литературная учеба», Москва, сентябрь-октябрь 2010, № 5.

Цабиенко, Игорь. Владимир Стоянов. Рыбалки. // «Комсомольська iскра», Одесса, 1989, № 17 (8161), с. 4.
Цабиенко, Игорь.
Наши переводы. Владимир Стоянов. // «Одесские известия», 6 февраля 1992г., № 24, с.4.

Кондакова, Надежда. Неужто корни слов открылись мне? Владимир Стоянов. Стихи: «Над звездным полем», «Северный ветер». // «Литературная газета», Москва,  8-14 сентября 2008, № 41 (6193), с. 11.
Зейферт, Елена.
Целитель замолчавших слов. Владимир Стоянов. Стихи: «Притча о сеятеле», «Причастие»,  «Заплакавший младенец», «Пир ветров». // «Литературная газета», Москва, 11-17 августа 2010, № 32-33 (6287), Рукопожатие, с. 12.

Славянская поэзия XX-XXI века. Из века в век. Болгарская поэзия. (Владимир Стоянов. Стихи: «Харибда», «Осенний человек», «Одно белое перо» в переводе Лидии Анискович и Любови Турбиной.). // Москва, «Пранат», 2005, с.560-563.
Ирина Василькова.
Поеты Болгарии/ Стоянов, Владимир.стихи: «На край света», «Поминки», «Часовня ветров» // «Меценат и мир», 2004, № 25-28

Кузнецов, Всеволод. Песня славянства. В жизни ты ищешь счастливый час. (Презентация творчества Владимира Стоянова и перевод стихотворений: «От вершины до корня», «След», «Тогда»). // «Великороссъ», литературно-исторический журнал, 2012, №1 (3).
Poezja dzisiaj  - Wydawnictwo  Ksiazkowe  IbiS Warsawa, 2008, № 68/69, с. 136,Tworcy z Bulgarii, Wirsze. Wladimir Stoyanov:  „Dnem I noca“, „Wygnane nieba“, „Wendrrowiec“.
Стоянов, Владимир. Пътят на човека между матрицата и неподвластната чувствителна душа (Статия за романа «АИНГМ» от Дмитрий Плесецки, преведена на на китайски език): http://news.dajianet.com/shuping/2013/0702/200462.shtml?prd=indexydrping
Стоянов, Владимир.
«Сиреневая гроза»  или победа рождества над вечным мраком. // Acuarelas del norte y del sur. Poesía bilingüe: ruso / español. Edición y traducción: Nailya Garipova. Акварели Севера: Алексей Филимонов. Editorial Círculo Rojo, 2014, c. 24-30.

Stoianov, Vladimir. La tormenta lila o la victoria de la natividad frente a la oscuridad eterna. // Acuarelas del norte y del sur. Poesía bilingüe: ruso / español. Edición y traducción: Nailya Garipova. Acuarelas del norte: Alexei Filimonov. Editorial Círculo Rojo, 2014, p. 25-31.
Стоянов, Владимир. Стихи: От вершины до корня (перевод А. Филимонова). Изгнанные небеса (перевод И. Васильковой).  В: Феодор, Леонид. Иномерия. Международный проект // Пинакотека Искусств, Москва, 2014, с. 113.
Стоянов, Владимир. Стихи («Золотой олень», «Свобода»), отметка об авторе, фотография и перевод с болгарского Галиной Дубининой, // Новый енисейский литератор. Литературный альманах. Красноярск, 2015, № 5 (50), с. 101, Сайт в Интернете: www.neweniseilit.ru , www.новыйенисейскийлитератор.рф Стоянов, Владимир. ПОЭТ И МУЗЫКАНТ ИЗ ВАРНЫ ВЛАДИМИР СТОЯНОВ          http://www.litinstitut.com/index.php/sotvorchestvo/59-poet-i-muzykant-iz-varny-vladimirom-stoyanov 
Стоянов, Владимир.
Стихи («Золотой олень», «Свободу», «Ехо», «Дни рождения», „На шаг от эшафота“), //  Россия – Болгария. Слово и дело (сборник участников литературной ассамблеи „Слово и дело“), Москва, 2015, с. 362-367.

Стоянов, Владимир.
Стихи //  Россия – Болгария. Слово и дело (сборник участников литературной ассамблеи „Слово и дело“), Москва, 2016, с. 176 – 178.

Глинская, Ирина. и Стефанов, Стефан. Жемчужины болгарской поэзии (Стоянов, Владимир.стихи: Монолог из случайной пьесы. Осмысление. Взбираюсь я. Наша жизнь – разграбленый музей) // ИФ «Унисерв», Москва, 2017, 2-е изд., испр. и доп., с. 35 – 36.


ПУБЛИКАЦИИ НА ВЛАДИМИР СТОЯНОВ В БЪЛГАРСКИЯ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ
Поезия:
Стоянов, Вл
. Стихотворения: Одисей. Притча за синаповото зърно. Девкалион и пира. Небе със златен клас. Слънчеви кръстове. Тайната книга, биогр. бележка + сн.// Съвременник, София, 2007 г., кн.4, стр. 283-287;

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Стих от разпиляваната пепел. Изплакъл младенец. Дървото на предците. Разперено крило. По улицата на Шагал. Вестта не иска да пътува. Спомен за Етна, биогр. бележка + сн.// Съвременник, София, 2008 г., кн.4, стр. 254 – 259;

Стоянов, Вл. Стихотворения: По водата ли писах. Изтичащата сянка на реката. В ръждивото сито. Проглас към живите. Гледане на кафе. И сред танца на мрака стои Диоген. Превъзмогване. Преселение. Над звездното поле, биогр. бележка + сн.// Съвременник, София, 2009 г., кн.4, стр. 270 – 275;
Стоянов, Вл.
Стихотворения: Всичко и нищо. Следа. В подножието на духа. Монолог от случайна пиеса. Кръстопът на паметта. Разговор със сенките. Аромат на глухарче. Третият Рим. Тогава, биогр. бележка + сн.// Съвременник, София, 2010 г., кн.4, стр. 114 – 119;

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Проходилите думи ме напускат. Хунските копита. Категорично закъснях. Златна люлка. Иисус в Гетсиманската градина. Звездно огниво. Мътна вода, биогр. бележка + сн.// Съвременник, София, 2011 г., кн.3, стр. 106 – 109;

Стоянов, Вл. Стихотворения: Зад катедралната стена. Голямата мечка. Посях дърво, за да събирам плод. Началото и краят. Да преминеш случайните граници. Отвъд хоризонта. Красив е пътят. Препъникамък. Под крилото на ятото, биогр. бележка + сн.// Съвременник, София, 2012 г., кн.3, стр. 275-280;
Стоянов, Вл.
Стихотворения: Сълза от снежната лавина. По здрач. Еленова песен. Да видиш свободата. Флорентински сън. Есенен бързей. По-съвършен от ледената мисъл. Реката. Варварите, биогр. бележка + сн.// Съвременник, София, 2014 г., кн.4, стр. 326 – 331.

Стоянов, Вл.
Стихотворения.// Пламък, София, 1990 г., кн. 4, стр. 159-160.

Стоянов, Вл. Стихотворения // Пламък, София, 1999 г., кн. 5-6, стр. 98-99.
Стоянов, Вл. Стихотворения // Пламък, София, 2008 г., кн.9-10, стр. 201-205.
Стоянов, Вл.
Стихотворения // Пламък, София, 2009 г., кн.7-8, стр. 195 – 198.

Стоянов, Вл. Стихотворения // Пламък, София, 2010 г., кн.9-10, стр. 77 – 80.
Стоянов, Вл. Стихотворения // Пламък, София, 2011 г., кн. 4, стр. 218-220.
Стоянов, Вл.
Стихотворения: Сенки. Пастир, биогр. бележка + сн.// Везни, София, 2002 г., кн. 7, стр.63.

Стоянов, Вл. Цикъл стихотворения «Най-дългият е пъят към дома ти»: Тайната книга. Дали е гълъб моят дух. Лека нощ. Отшелникът. Великден, биогр. бележка + сн.// Везни, София, 2005 г., кн. 7, стр. 102-103.
Стоянов, Вл. Дванадесет Българии се разпиляват. Цикъл стихотворения: Слънчеви кръстове. Преселение. По-жив от светлината. Без граници. Притча за сеяча. Превъзмогване. Дъбова гора. Гнездо за щъркели. Живот край пчелина. И любов като сняг върху думите свети, биогр. бележка + сн.// Везни, София, 2008 г., кн.1, стр.147-153.
Стоянов, Вл. Притчи върху пясъка. Цикъл пиктограми, биогр. бележка + сн.// Везни, София, 2010 г., кн. 2, стр.163-168.
Стоянов, Вл.
Избягали в небето. Цикъл стихотворения: Щастлив беглец. От връх до корен. Избягали в небето. Кръвта на овена. Изворът. Мигът и човекът. Пробуждане. В колизеума на дързостта. Моят малък живот. Снежен сонет. Прошка. Шаман, биогр. бележка + сн.// Везни, София, 2011 г., кн.1-2, стр.209-212.

Стоянов, Вл. Стихотворения: Сенки. Небесен пчелин. Вълчето. Накрай света (Накрай света – нотирана). // Света гора, В. Търново, 2005, кн «Е», стр. 244 – 246, + компактдиск с 8 авторски песни /начало на рубриката «Струни и думи»/;
Стоянов, Вл. Стихотворения: Рождена дата. Изтичащата сянка на реката. И любов като сняг върху думите свети. Усмивката на вестителя. Изгорена земя. Изплакал младенец // Света гора, В.Търново, 2009, кн. Й, с. 9 – 12.
Стоянов, Вл.
Стихотворения и песни: Лодката на пламъка. Красив е пътят. Посях дърво, за да събирам плод. И още някой в мен рисува пътища. Безименна река. Мачтата. Хвърчила. Свободата. Рождена дата. Мама се кръсти. // Света гора, В. Търново, 2016 г., кн «Н», стр. 245 – 248, мултимедия.

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Като бегач на дълги разстояния. След толкова години суетене. // алманах «Простори», Варна, 1986г., кн. 3, с. 60 – 61.

Стоянов, Вл.
Стихотворения : Живот край пчелина. Ореховият площад. Отражение. // Простори, Варна, 2006 г., кн. 9, с. 8.

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Закъсняла новина. Ахасфер и светлината. Целувката на Юда.  // Простори, Варна, 2007 г., кн. 3, с. 15 – 16.
Стоянов, Вл. Нови стихотворения: Над звездното поле. Северният вятър. Отче наш, Песните с бели платна. Като тежка вълна, като лека утеха. // Простори, Варна, 2008 г., кн. 4, с. 21 – 22. Стоянов, Вл. Стихотворения: Провинция. Ловецът на мигове. Насън и наяве. Именни и ничии. Сънят. // Простори, Варна, 2009 г., кн. 4, с. 14 – 15. Стоянов, Вл. Нови стихотворения: Изтичащата сянка на реката. По водата ли писах. В ръждивото сито. По божие подобие. Надежда. Шест сини ключа + сн.  // Простори, Варна, 2009 г., кн. 6, с. 12 – 13.
Стоянов, Вл. Нови стихотворения: Облаче в утрото просълзено. Като антични богове. Отлив. Заспивам жаден. Спартански спомен. Случайността. // Простори, Варна, 2011 г., кн. 1, с. 11 – 13.
Стоянов, Вл. Нови стихотворения: Резка върху рабош. От връх до корен. Следа. Дните ни черни, дните ни бели. Тогава. Хунските копита. // Простори, Варна, 2011 г., кн. 6, с. 12 – 14.
Стоянов, Вл. Нови стихотворения: По здрач. През думите ли виждаш хоризонта. Водата. Есенен бързей. По-съвършен от ледената мисъл. Реката. Варварите. // Простори, Варна, 2014 г., кн. 1, с. 19.
Стоянов, Вл. Цикъл стихотворения «Златен елен»: Срещу дъжда. Нощ без дъно. В пазвата на пламъка. Златното руно. Да си безумно влюбен в този ден. Различен. Какво небе. По-съвършен от ледената мисъл. Думите, които не се чуха. Златен елен. // Простори, Варна, 2015 г., кн. 4, с. 21 – 24.
Стоянов, Вл.
Нови стихотворения: Привечер. Орфическа мистерия. Преброени минути. Писма. Утре. Сълза в окото. Часовника на мрака. Забравен лад. Протегнато очакване. Смирението. // Простори, Варна, 2017, кн. 2, с. 38 – 42., електр. издание: https://issuu.com/prostori/docs/

Стоянов, Вл. Из стихотворения цикъл «Параклисът на ветровете» : Небесен пчелин. Помен. Параклисът на ветровете. Прогонени небеса. Докато побелее душата. Харман. // Поезия, Варна, 2000 г., кн. 1, с. 21 – 15.
Стоянов, Вл. Стихотворения: Тръстикова кошница. Превъзмогване. Небе със златен клас. Отражение. Разпознаване. Причастие. // Знаци, Варна, 2007г., кн. 4, с. 78 – 82.
Стоянов, Вл. Стихотворения: Едва сега. Бяха войводи поетите. Народе????. Кръстна песен. Бесилото. Ангел на прозореца. Телена стълба. // Знаци, Варна, 2009г., кн. 2, с. 29 – 33.
Стоянов, Вл.
Стихотворения: Умира човек. Ще мине този ден по тротоара. // Море, Бургас, 1987г., кн. 2, с. 244 – 245.

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Съмнение. Прилив. // Море, Бургас, 1988г., кн. 1-2, с. 275 – 276.

Стоянов, Вл.
Ехо /стихотворение/ В: Варна – пристанище за поезия // Марица, Пазарджик, 2001 г., кн. 4, с. 94.

Стоянов, Вл. Стихотворения: Песента на скорците. Пияният оракул. На завоя. Децата на вятъра. По-лек от струйка дим. // Антимовски хан, Добрич, 2011, кн. 1, с. 72 – 74.
Стоянов, Вл. Прозрение. Проглеждане. Настроение В: Студио поезия // Зари, София, 1992г., кн. 2, с. 20.
Стоянов, Вл.
Син, В: Студио поезия // Зари, София, 1993 г., кн. 5, с. 25.

Стоянов, Вл. И тръгвам пак… (стихотворение) // Художествена самодейност, София, 1986г., кн. 2, с. 31.
Стоянов, Вл.
Аз имам жаждата на степ… (стихотворение) // Художествена самодейност, София, 1987г., кн. 8, с. 25.
Стоянов, Вл. И няма нищо – само светлина… (стихотворение) // Художествена самодейност, София, 1987г., кн. 9, с. 31. Стоянов, Вл. Стихотворения : Проходилите думи. Тайната книга. Таитски бог. Побратим на нощта. Тръстикова коштица. Усмивката на вестителя. Вълчето. Старицата. Колкото глътка живот. Кръщение. Хвърчила. // Понеделник, София, 2009г., кн. 7/8, с. 135 – 139.
Стоянов, Вл.
Юдино хоро. В: Българска поезия в ХХІ век. Антология, съставител Венцислав Пейков, Ловеч, 2001, с. 125.

Стоянов, Вл.
Месечина. Гласът на вятъра. В: Свещ. Съвременна българска любовна лирика. Антология, съставители Димитър Милов, Иван Есенски, Павел Славински, изд. «Народна култура», София, 2003, с. 47 – 48.

Стоянов, Вл.
Великден. В: Леговището в клетка. Поетична библиотека «Море в клетка». Морска антология на варненските поети, съставител Аврам Аврамов, Варна, 2000г., с. 12.

Стоянов, Вл. Проглас към живите. В: Лирика 2010. Фестивал на поезията, Национален дворец на културата, София, 2010, с. 45.
Стоянов, Вл. Стихотворение: Синьото момче. В: Поезия 93. Сборник учителско творчество, ИК «Сребърен лъв», София, 1993г., с. 64.
Стоянов, Вл.
Стихотворения: Кръщение. Ако тихо редиш всеки ред, В: ІІІ национален бардфест – Ловеч, 2003г., ИК «Сафо», Ловеч, 2003, с. 13.

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Притча за синаповото зърно. Пирът на ветровете, В: VІ национален бардфест – Ловеч, 2006г., ИК «Сафо», Ловеч, 2006, с. 11.

Стоянов, Вл.
Стихотворение: Пътник + биогр. бележка и снимка, В: Морски струни. Несебър 2002 г. /17- 18 май/, с. 10.

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Сенки. Ехо. + биогр. бележка и снимка, В: Морски струни. Несебър 2003 г. /9 - 10 май/, с. 10.

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Път през есента. Тайната книга. Кръщение, В: Литературна Варна – 2005. Алманах, Варна, 2005, с. 191 – 192.

Стоянов, Вл.
Стихотворни фрагменти  В: Изкустводар. Актив Арт. календар за 2009 г., Варна.

Стоянов, Вл.
Стихотворни фрагменти  В: Изкустводар. Актив Арт. календар за 2010 г., Варна.

Стоянов, Вл. Стихотворения: Тръстикова кошница. Одисей. Кръвта на овена. Приемам жребия. И всеки удар. Живот край пчелина, В: Трендафилов, Христо. Прашец от полски макове. Антология от стихотворения на възпитаници на Шуменския университет 1971 – 2013 // УИ «Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015, с. 97 – 102.
Стоянов, Вл. Стихотворение: Мойсей, В: Поети 2015. Антология, съставители Ангелов, Б. и Христов, Д. // Български писател, София, 2016, с. 54.
Стоянов, Вл.
Диптих: Бежанци. Вечерня., В: Тракийски летопис, съставители Вълчева, Р., Неделчев, Й. и Стоева, Хр. // издателство МС, Варна, 2016, с. 37- 38.

Стоянов, Вл.
Стихотворение: Син на живите и мъртвите // КИЛ, Варна, 1992 г., септември, брой 4, с. 6.

Стоянов, Вл. Стихотворения: Притча. Агония. Започвам този път от разстояние. Харибда // КИЛ, Варна, 1993 г., юли, брой 13 /19/, с. 2.
Стоянов, Вл.
Стихотворение: Разсъмване // КИЛ, Варна, 1993 г., август, брой 15 /21/, с. 2.

Стоянов, Вл.
Стихотворение: Осъдено море // КИЛ, Варна, 1994 г., юли, брой 14 /44/, с. 2.

Стоянов, Вл.
Стихотворение: Гео Милев // КИЛ, Варна, 1995 г., февруари, брой 2 /60/, с. 1.

Стоянов, Вл. Стихотворения: Натежал от стрелите на хищния свят. Очите ми са пусти като град. Дом за хляба. ХХІ век // КИЛ, Варна, 1995 г., февруари, брой 3 /61/, с. 2.
Стоянов, Вл.
Стихотворение: Сезонът на кръвта // КИЛ, Варна, 1995 г., октомври, брой 19 /77/, с. 2.

Стоянов, Вл.
Стихотворение: Клетва // КИЛ, Варна, 1996 г., май, брой 7 /86/, с. 2.

Стоянов, Вл. Стихотворения: Море. Мъртвия град. Кръг. Силует // КИЛ, Варна,  1996 г., юни, брой 10 /89/, с. 2.
Стоянов, Вл.
Стихотворения: Черната джамия. Рождество. Със пулса на живота се изправям. И всеки ден // КИЛ, Варна, 1997 г., февруари, брой 2 /98/, с. 4.

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Параклисът на ветровете. Ничия земя. Автопортрет. Едва ли можеш сам да се пребориш. Часът на колобъра // КИЛ, Варна,  1997г., септември, брой 12 /108/, с. 4.

Стоянов, Вл.
Снежен триптих: Прозорец. Лека нощ. Снегът вали  // КИЛ, Варна, 1998 г., януари, брой 1 /115/, с. 5.

Стоянов, Вл. Стихотворение: Слънчогледи // КИЛ, Варна, 1998 г., септември, брой 14 /128/, с. 4.
Стоянов, Вл.
Стихотворение: Мойсей // КИЛ, Варна, 1999 г., октомври, брой 15 /149/, с. 4.

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Пастир. Във старата бърлога на кръвта. Чешма // КИЛ, Варна, 1999 г., октомври, брой 16 /150/, с. 4.

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Къшей хляб. Накрай света. Жътварят. Жених. Нощем  // КИЛ, Варна, 2001 г., март, брой 3 /176/, с. 4.

Стоянов, Вл.
Стихотворения: Житна наречница. Син на рая. У дома. Докъдето очите ти стигат  // КИЛ, Варна, 2002 г., март, брой 5 /197/, с. 4.

Стоянов, Вл.
Стихотворение: Вълчето. // КИЛ, Варна, 2002 г., май, брой 8 /200/, с. 5.
Стоянов, Вл. Стихотворение: Кръщение. // КИЛ, Варна, 2002 г., септември, брой 14 /206/, с. 5.
Стоянов, Вл. Стихотворения: Ако тихо редиш всеки ред. Дали е гълъб моят дух. Есенен човек. Хроника // КИЛ, Варна, 2005 г., февруари, брой 2 /250/, с. 4.
Стоянов, Вл.
Стихотворения: Снежно пристанище. Залез // КИЛ приложение, Варна, 2006 г., януари.

Стоянов, Вл.
Стихотворение: Преселение. Годишните литературни награди на СБП за 2006 г. // КИЛ, Варна, 2007 г., май – юни, брой 5 – 6 /284 – 285/, с. 5.

Стоянов, Вл. Стихотворения: През иглено ухо. Колхида. Притча за синаповото зърно. Потънало мълчание // КИЛ, Варна, 2007 г., ноември, брой 10 /289/, с. 6.
Стоянов, Вл.
Стихотворения: Песните с белите платна. Балчик. Пясъчни синори. Брегът // КИЛ, Варна, 2009 г., март, брой 1 /291/, с. 6.

Стоянов, Вл. Стихотворни миниатюри: Извор. Все по-тих. Болка. Мастилницата. Ангелът. Рибарят. Дъга. Духът на барабана. Звездните табуни // КИЛ, Варна, 2009 г., юли, брой 5 /295/, с. 6.
Стоянов, Вл.
Стихотворения: Рождена дата. Ангел на прозореца. Усмивката на вестителя. Изплакал младенец // КИЛ, Варна, 2009 г., октомври, брой 8 /298/, с. 1/4.

Стоянов, Вл. Стихотворение: Пеещо слово // КИЛ, Варна, 2010 г., март, брой 3 /303/, с. 3.
Стоянов, Вл.
Стихотворение: Кръвта на овена // КИЛ, Варна, 2010 г., брой 7/8, с. 15.

Стоянов, Вл. Мост на думите  В: Първи октомври – празник на поезията // КИЛ, Варна, 2011 г., септември, брой 9 /321/, с. 6. Стоянов, Вл. Сияещите стъпки на снега (стихотворение и корица на книгата «По водата ли писах»)// КИЛ, Варна, 2011 г., октомври, брой  10 /322/, с. 9.
Стоянов, Вл. Стихотворения: Препъникамък. Все на крачка от рая // КИЛ, Варна, 2012 г.,  брой 6 /330/, юни, с. 6.
Стоянов, Вл.
Стихотворение: Сребърно ехо // КИЛ, Варна, 2012 г.,  брой 12 /336/, декември, с. 5.

Стоянов, Вл. Нови стихотворения: Да се родиш с развързани ръце. Да те разстрелват ден след ден. Не съм създаден, за да бъда друг.  Кой шепне пак: «Ела си у дома!»? Не съм живял зад ничия ограда. Какво небе – запалени звезди // КИЛ, Варна, 2013 г.,  брой  7 – 8  /344/,  юли – август.
Стоянов, Вл.
Стихотворение: Проглас към живите // КИЛ, Варна, 2013 г., септември, брой  9 /345/.

Стоянов, Вл. Стихотворения: Изведи ме на пътя. Сълза от снежната лавина. По здрач. Есенен бързей. Еленова песен  // КИЛ, Варна, 2013 г., ноември, брой  11 /347/, с. 8.
Стоянов, Вл. «
До седмото небе» цикъл стихотворения: Дъжд от камъни. И тръгваш сам. В пазвата на пламъка. Аспаруховият вал. Принцесата и граховото зърно. Рай за птици. Свободата. Пастирът. На гладиаторската арена. Пясъчни пътища. Въжета, хвърлени в небето. Златен елен // КИЛ, Варна, 2015 г., януари, брой 1 /361/, с. 9.

Стоянов, Владимир.
Стихотворения: Часът на колобъра. От този недокоснат миг. // Век – 21,  София, 15 - 28 май 1998г., бр. 9 /343/, с. 13.

Стоянов, Владимир.
Не познавам боговете /стихотворения/: Ореховият площад. По-жив от светлината // Дневен труд, София, 5 август 2006, бр. 214 /19891/, с. 28.

Стоянов, Владимир.
Стихотворение: Ще се срещнем и след живота… // Народна младеж, София, 26 юни 1986, бр. 147.

Стоянов, Владимир.
Стихотворение: Ти дочака часа на голямото свое завръщане… // Черноморски фронт, Бургас, 16 септември 1987, бр. 218, Фар – страница за литература, изкуство и култура.

Стоянов, Владимир.
Стихотворение: Пробуждане. // Народно дело, Варна, 11 август 1989, бр. 159, с. 4.

Стаянов, Владимир.
Стихотворение: Илюзия. // Слънчев бряг, Несебър, 27 февруари 1992, бр. 8, с. 3.

Стоянов, Владимир
. Стихотворение: Народе???? + снимка // Литература и общество, Варна, февруари 2009, бр. 1, с. 2.
Стоянов, Владимир. Стихотворения: Над катедралната стена. Реката. И зимата ще изтече. // Литература и общество, Варна, октомври 2012, бр. 5 /24/, с. 6.
Стоянов, Владимир. Стихотворения: Живеем с теб. Апокриф. Накрай света. Мойсей + снимка // Словото днес, София, 10 февруари 2005, бр. 5 /432/, с. 12.
Стоянов, Владимир
. Стихотворения: Притча за сеяча. Гнездо за щъркели. Пирът на ветровете. Слънчеви кръстове. Тръстикова кошница. Целувката на Юда + снимка // Словото днес, София, 28 юни 2007, бр. 24 /533/, с. 8.

Стоянов, Владимир
. Стихотворения от книгата „Притча за дървото“: По-жив от светлината. Слънчеви кръстове. Дъбова гора. Закъсняла новина  + дървени пластики от Л. Феодор // Словото днес, София, 10 юни 2010, бр. 20 /637/, с. 16.

Стоянов, Владимир
. Рай за птици /цикъл стихотворения/: Думите, които не се чуха. Вечен град. До седмото небе. В пазвата на пламъка. Рай за птици. Звездно писмо. Вместо отговор. Златен елен. Стъпки в падналия сняг. Край пътя. // Словото днес, София, 8 януари 2015, бр. 1 /772/, с. 9.

Стоянов, Владимир. Стихотворения: Изсвири си душата. Притча за сеяча. Закъсняла новина. 13 стиха за Малкия Мук. Непостижимото + снимка // Сега, София, 26 – 27 юли 2008, бр. 170 /3262/, с. 49, раздел «Антология».
Стоянов, Владимир. Зелените панталони на тръстиките /поезия/: Усмивката на вестителя. Изгорена земя. Въпросите остават + снимка // Сега, София, 24 – 25 януари 2009, бр. 18  /3408/, с. 49, раздел «Антология».
Стоянов, Владимир
. Стихотворение: Щъркели. // Полет, Варна, 15 юли 1985, бр. 28 /1006/, с. 4.

Стоянов, Владимир. Стихотворение: Аз имам жаждата на степ. // Полет, Варна, 30 септември 1985, бр. 39 /1017/, с. 4. Стоянов, Владимир. Стихотворение: Мое синьо момче. // Полет, Варна, 22 септември 1986, бр. 40 /1070/, с. 4.
Стоянов, Владимир
. Стихотворение: Умира човек. // Полет, Варна, 28 септември 1987, бр. 40 /1121/, с. 4.

Стоянов, Владимир. Стихотворение: Съмнение. // Полет, Варна, 7 март 1988, бр. 10 /1143/, с. 5.
Стоянов, Владимир
. Стихотворение: Клетва. // Полет, Варна, 20 юни 1988, бр. 25  /1159/, с. 5.

Стоянов, Владимир. Стихотворение: И няма нищо – само светлина. // Полет, Варна, 2 – 8 октомври 1989, бр. 40 /1225/, с. 5. Стоянов, Владимир. Сатира: Поражение. Народно умотворение. Из български държавен архив. Майсторлък по Левчевски. Флирт. // Полет, Варна, 19 - 25 март 1990, бр. 12, с. 7.
Стоянов, Владимир. Стихотворение: Огнени чанове. // Полет, Варна, 4 - 10 октомври 1993, бр. 39, с. 6.
Стоянов, Владимир
. Стихотворение: Това е като да намериш себе си. // Студентски глас, ВПИ – Шумен, 30 септември 1982, бр. 10 /57/, с. 3.

Стоянов, Владимир
. Стихотворение: Тази нощ звездите не цъфнаха. // Студентски глас, ВПИ – Шумен, 1 ноември 1982, бр. 11 /58/, с. 3.

Стоянов, Владимир. Стихотворение: Каменно хвърчило. // Шуменски университет, Шумен, 29 октомври 1996, бр. 4, с. 5.
Стоянов, Владимир
. Стихотворения: Осъдено море. Аз ще остана тук. (представяне на наградените поети в националния конкурс за творби, посветени на морето) // Морски вестник, Варна, 27 август – 3 септември 1992, с. 4 – 5.

Стоянов, Владимир
. Стихотворение: По улицата на Шагал. // Уикенд, София, 6 – 12 февруари  2010, бр. 6 /326/, с. 66, Ерато. Единадесето издание.

Стоянов, Владимир. Стихотворения: Моят малък живот. Балада за старите момчета // Ретро, София, 5 – 11 февруари 2010, бр. 5 /9/, с. 37, Арт.
Стоянов, Владимир. Стихотворение: Проглас към живите. // Ретро, София, 7 – 13 януари 2011, бр. 1  /57/, с. 40, Арт.
Стоянов, Владимир
. Стихотворение: Есенен човек. // Реката и приятели, Силистра, декември 2010, бр. 2, с. 2.

Стоянов, Владимир
. Бележник на писателя. Стихотворения: Над звездното поле. Северният вятър. Песните с бели платна + сн. // в. Долни чифлик, Долни чифлик – Варна, февруари 2009, бр. 55, с. 4.

Стоянов, Владимир. Бележник на писателя. Нови стихотворения: Резка върху рабош. От връх до корен. Следа + сн. // в. Долни чифлик, Долни чифлик – Варна, януари 2012, бр. 88, с. 4.
Стоянов, Владимир. Стихотворения: Помен. Мойсей. Неизпратени писма. Седмото „козле. Реката. Обеца за спомен // сп. „Мост“, 1999, изд. LiterNet 01. 12. 1999.
Стоянов, Владимир. До седмото небе /цикъл стихотворения/: До седмото небе. Като антични богове. Заспивам жаден. Спартански спомен. На гладиаторската арена. Варварите. Емигрантска песен // електронно списание „Литературен свят“, бр. 68, декември 2014. https://literaturensviat.com/?cat=146
Стоянов, Владимир
. Преживях ли сезоните /цикъл стихотворения/: Детска шейна. Небесна година. Сълза от снежната лавина. Мравката. Храмът. Утре. Думите. Ръждясалия щит. Златен елен // електронно списание „Литературен свят“, бр. 94, април 2017, бр. 68. https://literaturensviat.com/?cat=174

Стоянов, Владимир. Икони на вятъра /цикъл стихотворения/: Спокойствие и тишина. Рай за птици. Тъмно и тихо. Поисках да разказва. Далечно поверие. Златен елен. Пияният оракул. Детска шейна. Храмът. Зад слепите стъкла. Икони на вятъра // Словото днес, София, 12 октомври 2017, бр. 29 /878/, с. 4. http://sbp.bg/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B1%D1%80.-29.pdf


Преводи:
Стоянов, Вл.
Варлам Шаламов. Стихотворения в превод // Съвременник, София, 2011 г., кн.4, стр. 357 – 360.

Стоянов, Вл.
 «Люлякова стихия» или победата на рождеството над вечния мрак + преводи на стихотворения от Алексей Филимонов // Пламък, София, 2012 г., кн.3, стр. 112-118.

Стоянов, Вл.
Сергей Бачинский. Пустырник // Пламък, София, 2013 г., кн. 2, стр. 13-15.

Стоянов, Вл.
 На крачка от ешафода. Представяне на руския поет Олег Чухно + преводи на негови стихотворения// Света гора, В. Търново, 2006, кн «Ж», стр. 346-350.

Стоянов, Вл.
Струни и думи. Лидия Анискович – бележка, подбор и превод на стихотворения// Света гора, В. Търново, 2008, кн «И», стр. 240-244.

Стоянов, Вл.
Варлам Шаламов.Представяне на автора, подбор и превод на стихотворения// Света гора, В. Търново,  2009, кн «Й».

Стоянов, Вл.
Алексей Филимонов. Представяне на автора, подбор и превод на стихотворения // Света гора, В. Търново, 2010/2011г., кн «К», стр. 179-181.

Стоянов, Вл.
Владимир Набоков. Представяне на автора, подбор и преводи на стихотворения  + сн. // Света гора, В. Търново, 2012/2013г., кн «Л», стр. 91-100.

Стоянов, Вл.
Призванието да бъдеш публицист и писател. Представяне на Дмитрий Каралис и превод на фейлетона му «Духовната литература в епохата на глобализма» // Света гора, В. Търново, 2012/2013г., кн «Л», стр. 243-244.

Стоянов, Вл.
Международна писателска асамблея «Слово и дело», бележка + преводи // Света гора, В. Търново, 2016 г., кн «Н», с. 305 - 315.

Стоянов, Вл.
Преводи от руски език на стихотворения от Константин Паскал // Простори, Варна, 2007 г., кн. 6, с. 47 – 48.

Стоянов, Вл.
Преводи от руски език на стихотворения от Лидия Анискович и представяне // Простори, Варна, 2008 г., кн. 1, с. 52 – 53.

Стоянов, Вл. За изгубената цигулка и сянката на вълшебния цигулар (представяне на Галина Климова и превод на нейни стихотворения) // Знаци, Варна,  2004г., кн. 3-4, с. 133 – 138.
Стоянов, Вл. Притча за живия и мъртвия брат (кратък фрагмент от живота и съдбата на съвременната адигейска поезия). Превод на стихотворения от Исках Машбаш и Хамил Беретар // Знаци, Варна, 2005г., кн. 3, с. 129 – 134.
Стоянов, Вл.
Майсторски клас «Простори». 75 години от създаването на ЛИ «Максим Горки». Превод на стихотворения от Георгий Шувалов и Сергей Бачинский // Простори, Варна, 2008 г., кн. 6, с. 59 – 61.

Стоянов, Вл.
Преводи от руски език на стихотворения от Надежда Кондакова // Простори, Варна, 2009 г., кн. 1, с. 42.

Стоянов, Вл.
Нови преводи на руски поети. Йеромонах Роман, Лидия Анискович // Простори, Варна, 2013 г., кн. 1, с. 42 – 44.

Стоянов, Вл.
Алексей Филимонов. Представяне и превод на негови стихотворения // Простори, Варна, 2013 г., кн. 2, с. 87 – 90.

Стоянов, Вл. Николай Головин. Преводи на негови стихотворения. // Простори, Варна, 2013 г., кн. 2, с. 44 – 45.
Стоянов, Вл. За изгубената цигулка и сянката на вълшебния цигулар (представяне на Галина Климова и превод на нейни стихотворения) // Знаци, Варна,  2004г., кн. 3-4, с. 133 – 138.
Стоянов, Вл.
Притча за живия и мъртвия брат (кратък фрагмент от живота и съдбата на съвременната адигейска поезия). Превод на стихотворения от Исках Машбаш и Хамил Беретар // Знаци, Варна, 2005г., кн. 3, с. 129 – 134.

Стоянов, Вл.
Преводи на стихотворения от Елена Исаева: Щом изгори вселената отново. Октомври бе. // Знаци, Варна, 2009г., кн. 2, с. 146 – 147.

Стоянов, Вл. Не ще умра. Стихотворен превод В: Климова, Галина. Автограф на вълната (билингвистична) // ИК «Няголова», Варна, 2002, с. 27.
Стоянов, Вл. На сина ми. Гоголевият Петербург. Гоголевият Рим. Плач по изгубената цигулка ІІ. Небето е по малко от моя прозорец (стихотворни преводи) В: Климова, Галина. Губер // Славянска литературна и арт. академия, Варна, 2009,  с. 16, 18, 19, 44, 53.
Стоянов, Вл.
Превод на стихотворения от Галина Климова // КИЛ, Варна, 2000 г., септември, брой 14 /168/,  с. 7.

Стоянов, Вл. Живеем в свят храм. Представяне на руската поетеса Лидия Анискович и превод на нейни стихотворения // КИЛ, Варна, 2001 г., април, брой 5 /178/, с. 7.
Стоянов, Вл. «Славянски венец» – мечта и действителност + преводи на стихотворения песни от Лидия Анискович // КИЛ, Варна, 2001 г., ноември, брой 17 /190/,  с. 7.
Стоянов, Вл.
Съвременни руски поети. Александър Ананичев, превод на негови стихотворения // КИЛ, Варна, 2001 г., декември, брой 19 /192/,  с. 7.

Стоянов, Вл.
На крачка от ешафода /за Олег Чухно/ + преводи на негови стихотворения // КИЛ, Варна,  2003 г., май, брой 5 /217/, с. 7.

Стоянов, Вл. Съвременна руска поезия. «АЗ съм жива и тук» - за поезията на Любов Турбина + превод на нейни стихотворения // КИЛ, Варна, 2005 г., май, брой 8 /256/, с. 7.
Стоянов, Вл. Между брега и хоризонта (за стихосбирката на Любов Турбина «Обратно зрение» + преводи на стихотворения) // КИЛ, Варна, 2006 г., януари, брой 1 /268/, с. 2.
Стоянов, Вл.
Преводи на стихотворения от Олег Чухно // КИЛ, Варна, 2006 г., октомври, брой 9 /276/,  с. 9.

Стоянов, Вл. Нови преводи. Варлам Шаламов // КИЛ, Варна, 2009 г., юни, брай 4 /294/, с. 9.
Стоянов, Вл.
Елена Зейферт – биогр. бележка, отзив, преводи на нейни стихотворения // КИЛ, Варна, 2010 г., март, брой 4 /304/, с. 9.

Стоянов, Вл.
Творческа бележка за Реед Куду и преводи на приказките: Най-възвишеният принц. Принцеса лист. Принцеса подомиячка. Само една новина // КИЛ, Варна, 2010 г., брой  7/8, с. 12.

Стоянов, Вл. Алексей Филимонов – бележка и преводи на негови стихотворения // КИЛ, Варна, 2011 г., септември, брой 9 /321/, с. 9.
Стоянов, Вл. Йеромонах Роман – бележка и преводи на негови стихотворения // КИЛ, Варна, 2011 г., октомври, брой  10 /322/, с. 9.
Стоянов, Вл. Лидия Анискович – бележка и преводи на нейни стихотворения // КИЛ, Варна, 2011 г., октомври, брой  10 /322/, с. 9.
Стоянов, Вл. Алексей Филимонов. Бележка, подбор и превод на стихотворения // КИЛ, Варна, 2012 г., януари, брой  1 /325/.
Стоянов, Вл.
Културен калейдоскоп. Съпричастност към културния живот във Варна през май. Програма на Дни на изкуствата «Струни и думи», Варна, 2012. Представяне на авторите и преводи на техни творби  // КИЛ, Варна, 2012 г.,  брой 4 – 5 /329/, май, с. 2.

Стоянов, Вл.
Владимир Набоков. Бележка и преводи на негови стихотворения // КИЛ, Варна, 2013 г.,  брой 2 /338/, февруари.
Стоянов, Вл. Николай Иванов. Бележки за автора и превод на разказа «Помени Господи» // КИЛ, Варна, 2013 г., ноември, брой  11 /347/, с. 11.
Стоянов, Вл. Александър Беззубцев – Кондаков. Представяне на автора, снимка и превод на разказа «Помен»// КИЛ, Варна, 2013, декември, брой  12 /348/, с. 8.
Стоянов, Владимир. Превод на стихотворения от Олга Соколова: Клокочещата пустота. Изпразнен съд. Към извора стремящ се. Несъвършенствата на битието. Вечер // Литература и общество, Варна, октомври 2012, бр. 5 /24/, с. 6.
 Стоянов, Владимир. Владимир Набоков – бележка + снимка и преведени стихотворения от него: Изгнание. Хотелска стая. Голямата мечка. Към родината. Лястовици. // Литература и общество, Варна, декември 2012, бр. 6 /25/, В: Есенински булевард, приложение на в. «Литература и общество» за съвременна руска литература – 6 /12/.
Стоянов, Владимир
. Люлякова стихия. Стихотворения от Алексей Филимонов // Словото днес, София, 14 юни 2012, бр. 13 /705/, с. 11.

Стоянов, Владимир
. Лидия Анискович. Представяне и преводи на нейни стихотворения. // Компас, Бургас, 18 април 2011, бр. 2557, с. 13

Стоянов, Вл.
Олга Бояринова. Сегодня (превод на бълг.) // сп. „Полет“, СОК „Камчия“, 2016, ISSN: 2534 – 8752, № 3/5/, с. 12 – 13.

Стоянов, Вл. Владимир Бояринов. Стихотворения: Нещастен стих. Не помня какво бе в началото. Жерави (превод) // сп. „Полет“, СОК „Камчия“, 2016, ISSN: 2534 – 8752, № 3/5/, с. 13 – 14.
Стоянов, Вл. Наталия Важенкова. Аз тичам (превод) // сп. „Полет“, СОК „Камчия“, 2016, ISSN: 2534 – 8752, № 3/5/, с. 15.
Стоянов, Вл.
Афоризми от Алберт Туссейн (превод) // сп. „Полет“, СОК „Камчия“, 2016, ISSN: 2534 – 8752, № 3/5/, с. 16.

Стоянов, Вл.
Ирина Глинская. Стихотворения: Любовта е жива. Аз – жената (превод) // сп. „Полет“, СОК „Камчия“, 2016, ISSN: 2534 – 8752, № 3/5/, с. 16.

Стоянов, Вл. За един билингвистичен литературен проект + преводи на стих. от Владимир Малаховский// сп. „Полет“, СОК „Камчия“, 2016, ISSN: 2534 – 8752, № 3/5/, с. 17 – 18.
Стоянов, Вл.
Йеромонах Роман. Мъгла (превод) // сп. „Полет“, СОК „Камчия“, 2016, ISSN: 2534 – 8752, № 4/6/, с. 19.

Стоянов, Вл.
Корней Чуковски. Откраднатото слънце (превод със съкращения от руски) // сп. „Полет“, СОК „Камчия“, 2017, ISSN: 2534 – 8752, № 7, с. 7.

Стоянов, Вл. Татяна Аксьонова. С нечути стъпки ангели минават (превод) // сп. „Полет“, СОК „Камчия“, 2017, ISSN: 2534 – 8752, № 7, с. 24.
Стоянов, Владимир. Прехвръкна дъжд (превод на цикъл стихотворения от Вл. Набоков) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 68, декември 2014. https://literaturensviat.com/?cat=146
Стоянов, Владимир
. Щом несгодата в път те настигне (превод на цикъл стихотворения от йеромонах Роман) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 68, декември 2014. https://literaturensviat.com/?cat=146

Стоянов, Владимир
. От поглед, шепот и усмивка (превод на цикъл стихотворения от Вл. Набоков) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 69, януари 2015. https://literaturensviat.com/?cat=147

Стоянов, Владимир
. Песента на славея (превод на цикъл стихотворения от йеромонах Роман) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 69, януари 2015. https://literaturensviat.com/?cat=147

Стоянов, Владимир
. Стихотворения от романа „Дар“ на Вл. Набоков (превод) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 70, февруари 2015. https://literaturensviat.com/?cat=148

Стоянов, Владимир
. Ти моя възраст, златна моя гибел (превод на цикъл стихотворения от йеромонах Роман) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 71, март 2015. https://literaturensviat.com/?cat=149

Стоянов, Владимир. Стихотворения от романа „Погледни арлекините“ на Вл. Набоков (превод) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 73, май 2015. https://literaturensviat.com/?cat=151
Стоянов, Владимир
. Вратата отворена. Стихотворения от Владимир Малаховский (превод) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 98, септември 2017.  https://literaturensviat.com/?p=137816

Стоянов, Владимир
. Скитане. Стихотворения от Алексей Филимонов (превод) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 98, септември 2017.  https://literaturensviat.com/?cat=178 https://literaturensviat.com/?p=137517

Стоянов, Владимир
. Ухае тази нощ. Стихотворения от Татяна Аксьонова (превод) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 98, септември 2017.  https://literaturensviat.com/?p=137632

Стоянов, Владимир. Ти си тръгваш сега. Стихотворения от Алексей Филимонов (превод) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 102, януарири 2018. https://literaturensviat.com/?p=142036
Стоянов, Владимир
. Аз те пускам. Стихотворения от Галина Дубинина (превод) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 102, януари 2018.  https://literaturensviat.com/?p=142284

Стоянов, Владимир. Пущинак. Стихотворения от Сергей Бачински(превод) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 102, януари 2018. https://literaturensviat.com/?p=142714

Литературна история и критика, белетристика и есеистика:
Стоянов, Вл.
Гротеската в творчеството на Славомир Мрожек и Станислав Стратиев. Някои драматургични паралели // Език и литература, София, 1993 г., кн. 2, стр. 140-146.

Стоянов, Вл. Светът на Вен Тин. Щрихи от литературния портрет на Стефан Тинтеров // Език и литература, София, 1995 г., кн. 3, стр. 124-135.
Стоянов, Владимир. Музикалният подход и словотворчеството като бумеранг на интелекта // сп. „Български език и литература“, София, 2016, кн. 6, с. 568 – 578.
Стоянов, Вл.
Представата за третия завет и художествената ѝ визия в «под манастирската лоза» от Елин Пелин // Пламък, София, 1997 г., кн. 1-2, стр. 159-160.


Стоянов, Вл. Райчо Райчев – Вирсавиев и българското културно пространство от началото на ХХ век// Пламък, София, 2001 г., кн. 3-4, стр. 80-87.

Стоянов, Вл. Самоидентификацията на едно есенно завръщане  (за книгата на Лъчезар Селяшки «Съчки в слънцето» ) // Пламък, София, 2015 г., кн. 1, стр. 103-104; също: електронно списание «Литературет свят», бр. 70, февруари 2015, https://literaturensviat.com/?cat=148
Стоянов, Вл.
Митът за любовта, варварството и дома в разказа «Самодивските скали» // Везни, София, 2002 г., кн. 6, стр. 36-39.

Стоянов, Вл.
Райчо Райчев – Вирсавиев и българското културно пространство от началото на ХХ век // Света гора, В. Търново, 2005, кн «Е», стр. 258-267.

Стоянов, Вл.
Спомен за Фикри.снимка, текст и стихотворения от книгата «Търся ви насън» // Света гора, В. Търново, 2010/2011г., кн «К», стр. 489-492.

Стоянов, Вл.
Топлината на черния пясък. Песните и хоризонтът на Христо Граматиков // Света гора, В. Търново, 2010/2011г., кн «К», стр. 295-297.

Стоянов, Вл.
Едем – окото на битието. Представяне на компактдиска с авторска релаксираща музика от Петър Песев// Света гора, В. Търново, 2010/2011г., кн. «К».

Стоянов, Вл.
Като поличба, а не като проклятие. Предизвикани мисли за «Добрия пастир» и благославящия талант – скулпторът Хр. Христов // Света гора, В. Търново, 2012/2013г., кн «Л», стр. 306-309.

Стоянов, Вл.
Струни и думи. Димитър Христов и неговата молитва за България // Света гора, В. Търново, 2012/2013г., кн «Л», стр. 247.

Стоянов, Вл. Гриша Трифонов – наричането и сбъдването на песента// Света гора, В. Търново, 2016 г., кн «Н», с. 87.
Стоянов, Вл.
«Притуленото в сажди щастие» - светът между изхода и свободата (за романа «Светове» на Владимир Зарев) // Простори, Варна, 2006 г., кн. 8, с. 10 – 13.

Стоянов, Вл.
Леонид Феодор или посвещението и всеопрощаващата благословия на таланта // Простори, Варна, 2015 г., кн. 1, с. 94 – 96.

Стоянов, Вл. Гео Милев и първичната хармония на дисонанса // Простори, Варна, 2017, кн. 1, с. 82 – 94., електр. издание: https://issuu.com/prostori/docs/
Стоянов, Вл. Благословията на един живот (за Севда Костова и нейните романи) // Знаци, 2007г., кн. 2, с. 34 – 42.
Стоянов, Вл.
Автографи за живите, В: Георги Братанов – спомени и разговори /сборник от биографични материали. Съставители и редактори Руска Братанова и Никола Братанов, ИПК «Светлина» АД, Ямбол, 2011г., с. 472 – 475.

Стоянов, Вл. Urbi et orbi (Към града и към света) // Бюлетин «Европа», Варна, 1998 г., брой 5 (49), с. 19.
Стоянов, Вл. Корабът с небесните платна + снимка, В: Стефанов, Севдалин. Дни на класическата китара във Варна // изд. «Карива», Варна, 2012, с. 113 – 114.
Стоянов, Вл.
Здравей, Петроний! В: В памет на сърцето. 70 години от рождението на проф. Николай Даскалов, В.Търново, 2009, с. 18.

Стоянов, Вл. Сладкогласието и развитието на българския национален езиков лад, В: Интегрален подход при работа с художествен текст за развитието на четенето и четивната грамотност, ВТУ, ISBN 978-619-90391-6-8 (CD) // Екслибрис студио, Велико Търново, 2017, с. 131 – 145.
Стоянов, Вл. Виждам Голгота  (за книгата на «Бунтувам се тъжен» от Орлин Дянков)// КИЛ, Варна, 1993г., април, брой 5 /11/, с. 5.
Стоянов, Вл. Всеки ограничен човек охранява границите си. Отзив за книгата «Лъв стори» от Емил Мълчев // КИЛ, Варна, 1993г., юли, брой 12 /18/, с. 5.
Стоянов, Вл. Не искам да ти подарявам думи. Отзив за книгата «Твоя и ничия» от Румяна Иванчева // КИЛ, Варна, 1993г., ноември, брой 22 /28/, с. 5.
Стоянов, Вл. Да дочакаш плод. Отзив за книгата «Където и да бъдем» от Христо Германов // КИЛ, Варна, 1994г., януари, брой 2 /32/, с. 5.
Стоянов, Вл. Унесен в плетенето на въжето. Отзив за книгата «Рисунки върху падащи листа» от Веселин Маринов // КИЛ, Варна, 1995 г., септември, брой 17 /75/, с. 5.
Стоянов, Вл. Представата за третия завет и художествената ѝ визия в цикъла разкази «Под манастирската лоза» от Елин Пелин // КИЛ, Варна, 1996 г., март, брой 6 /85/, с. 5.
Стоянов, Вл. И по чудо все осъмват живи. Отзив за книгата «За какво ти се моля, Господи?!» от Атанас Стоев // КИЛ, Варна, 1996 г., май, брой 7 /86/, с. 5.
Стоянов, Вл. Историята на едно преместване. Отзив за книгата «Берлински истории» от Иван Петров // КИЛ, Варна, 1997 г., февруари, брой 2 /98/, с. 2. Стоянов, Вл. Една разходка с виенско колело. Отзвук от концертното турне на смесен хор «Православие» и женска формация «Добри Христов» в Португалия // КИЛ, Варна, 1997 г., май, брой 5 /101/, с. 6.
Стоянов, Вл.
Пътят, който ни събира и разделя. Представяне на Иван Овчаров и Мария Овчарова – Руна на Сцена на поезията  // КИЛ, Варна, 1998 г., март, брой 5 /119/, с. 2.

Стоянов, Вл. Райчо Райчев – Вирсавиев и българското културно пространство от началото на ХХ век (продължава) // КИЛ, Варна, 1999 г., юли, брой 11 /145/, с. 7. ; също: LiterNet 19. 08. 2002
Стоянов, Вл. Райчо Райчев – Вирсавиев и българското културно пространство от началото на ХХ век (продължава) // КИЛ, Варна, 1999 г., юли, брой 12 /146/, с. 7. ; също: LiterNet 19. 08. 2002
Стоянов, Вл. Райчо Райчев – Вирсавиев и българското културно пространство от началото на ХХ век // КИЛ, Варна, 1999 г., август, брой 13 /147/, с. 7.
Стоянов, Вл. Митът за любовта, варварството и дома в разказа «Самодивските скали» от Елин Пелин // КИЛ, Варна, 1999 г., декември, брой 20 /154/, с. 2. ; също: LiterNet 15. 11. 2000.
Стоянов, Вл. Полетът остава. Отзив за книгата «Криле на разпятие» от Иван Манолов // КИЛ, Варна, 2000 г., април, брой 5 /159/, с. 2.
Стоянов, Вл. Човекът – самота, слабост и копнеж в стихотворението  «NEVERMORE» от Димчо Дебелянов  // КИЛ, Варна, 2000 г., декември, брой 19 /173/,  с. 2. ; също: LiterNet 01. 10. 2001.
Стоянов, Вл. Гласът ти толкова познат е нов. Отзив за книгата «Обитаем следобед. Избрани стихотворения» от Христо Германов // КИЛ, Варна,  2001г., октомври, брой 16 /189/, с. 2.
Стоянов, Вл. Не се предавам, Господи… Отзив за стихосбирката «Зеленият път на тривите» от Марина Свидена // КИЛ, Варна, 2002 г., май, брой 7 /199/, с. 2.
Стоянов, Вл. Партитурата, парадът и маестрото (предизвикани мисли за романа-партитура „Летище за пеликани“ от Сава Василев) // КИЛ, Варна, 2005г., юли, брой 11 /259/.
Стоянов, Вл. «От калпака до цървулите» - дрехите на духа и духът на дрехите // КИЛ, Варна, 2005 г., септември, брой 13 /261/, с. 2.
Стоянов, Вл.
Славянската космогония през погледа на художника Леонид Феодор // КИЛ, Варна, 2007 г., септември – октомври, брой 8 – 9 /287 – 288/, с. 1/10.

Стоянов, Вл.
Лунният конник – пазителят на розата на ветровете (за книгите «Розата на ветровете» и «Пентомастики» от Коста Радев) // КИЛ, Варна, 2009 г., април, брой 2 /292/, с. 4.

Стоянов, Вл. Реет Куду и изкуството да разказваш приказки // КИЛ, Варна, 2010 г., декември, брой 12 /312/, с. 10.
Стоянов, Вл.
Българското литературно битие и идентификацията на дома в книгата на Христо Бонджолов «Сънища за щастие» // КИЛ, Варна, 2011 г., април, брой 3 – 4  /315 – 316/, с. 1 / 17.

Стоянов, Вл. Пътят на човека между матрицата и неподвластната чувствителна душа (за романа «АИНТМ» от Дмитрий Плесецкий) продължава // КИЛ, Варна, 2012 г., брой 10 /334/, октомври, с. 1.
Стоянов, Вл. Пътят на човека между матрицата и неподвластната чувствителна душа (за романа «АИНТМ» от Дмитрий Плесецкий) // КИЛ, Варна, 2012 г., брой 11 /335/,  ноември, с. 11.
Стоянов, Вл. Като поличба, а не като проклятие (Предизвикани мисли за «Добрия пастир» и благославящия талант) // КИЛ, Варна, 2013 г.,  брой 1 /337/, януари, с. 4/10.
Стоянов, Вл. И вълноломите ще чакат твоето пристигане Думи за книгата «Ще идвам пак. Избрани стихотворения, песни и преводи от Христо Граматиков» + 2 стихотворения от автора // КИЛ, Варна, 2013, декември, брой  12 /348/, с. 5.
Стоянов, Вл.
Urbi et orbi (На града и на света). 100 години от рождението на Петко Георгиев Митков – солист кларинетист на варненския симфоничен и оперен оркестър, преподавател в СМУ «Добри Христов»// КИЛ, Варна, 2014 г., февруари, брой  2 /350/, с. 3.

Стоянов, Вл.
Посвещението и всеопрощаващата благословия на таланта. Художникът Леонид Феодор на 60 години // КИЛ, Варна, 2015 г., януари, брой 1 /361/, с. 11.
С
тоянов, Владимир.
Една литературна одисея. 110 години от рождението на Стефан Тинтеров (Вен Тин) // Век – 21,  София, 12 - 18 април 1995г., бр. 15 /253/, с. 10.

Стоянов, Владимир.
Всичко мое пред вас съм изрекъл (за Орлин Дянков и посмъртната му дебютна книга) // Епоха, Варна, 30 декември 1992 – 5 януари 1993, бр. 36, с. 10.

Стоянов, Владимир
. Първан Стефанов на 80 години // Литература и общество, Варна, ноември – декември 2011, бр. 7 /19/, с. 5.

Стоянов, Владимир. Посвещението и всеопрощаващата благословия на таланта. Леонид Феодор на 60 години. // Словото днес, София, 15 януари 2015, бр. 2 /773/, с. 15 – 16.
Стоянов, Владимир.
Тематични ядра в поезията на Вен Тин  + библиография// «Възхвала на Вен. Тин.» - юбилеен вестник по случай 100 години от дебюта на поета, изд. Департамент «Нова българистика» на НБУ и Сдружение на българските писатели, София, април 2006, с. 3, с. 8.

Стоянов, Владимир. Кой си ти? (отзив за книгата на Румяна Иванчева „Откъде те познавам“) // Полет, Варна, 29 юни - 5 юли 1992, бр. 25 /1352/, с. 4.
Стоянов, Владимир. Ще ме познаеш само със душа (отзив за книгата на Лиляна Желязкова „Домът на сънищата“) // Полет, Варна, 5 – 11 октомври 1992, бр. 39  /1366/, с. 4.
Стоянов, Владимир. Шлемът на Аспарух /белетр. миниатюра/ // Студентски глас, ВПИ – Шумен, 30 май 1981, бр. 10 /44/, с. 3.
Стоянов, Владимир
. Разказ: Притча за името на фикуса. // Студентски глас, ВПИ – Шумен, 3 април 1982, бр. 3 /50/, с. 2.

Стоянов, Владимир
. Разказ: Старецът и звездите // Студентски глас, ВПИ – Шумен, 30 януари 1983, бр. 1 /61/, с. 3.

Стоянов, Владимир
. Разказ: Рали. // Тича, Шумен, 1982, бр. 5, с. 3.

Стоянов, Владимир. «Все едно» на Коста Радев или Антимовския хан, в който «Вълкадин говори с бога» // LiterNet, 14. 12, 2014, №12, /181/
Стоянов, Владимир
. Словото като индивидуално и колективно битие, съдба и творчество (статия)// електронно списание „Литературен свят“, бр. 94, април 2017, бр. 68. https://literaturensviat.com/?cat=174

Стоянов, Владимир
. Сладкогласието като илюзия (статия) // електронно списание „Литературен свят“, бр. 98, септември 2017.                           https://literaturensviat.com/?p=137418

Стоянов, Владимир.
Искри от огниво, В: Био-библиография на проф. дфн Сава Василев // Народна библиотека „П.Р.Славейков“, велико търново, 2017, с. 83 – 90.

Стоянов, Владимир. Славянската митология като колективна музикална оркестрация на битието и човешкото познание // електронно списание „Литературен свят“, бр. 101, декември 2017. https://literaturensviat.com/?p=141143
Стоянов, Вл. Гео Милев и първичната хармония на дисонанса// Везни, София, 2017 г., кн. 9, стр. 82-90.
Стоянов, Вл.
Свободата и националния словесен лад в „Епопея на забравените“//Пламък, София, 2017 г., кн. 4, стр. 130-139.

Лидия Анискович

Copyright © Vladimir Stoyanov 2014


Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/outsight/public_html/vlstoyanov.com/about/21/index.php:3107) in /home/outsight/public_html/vlstoyanov.com/about/21/index.php on line 3107

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/outsight/public_html/vlstoyanov.com/about/21/index.php:3107) in /home/outsight/public_html/vlstoyanov.com/about/21/index.php on line 3107